Політика конфіденційності та умови використання

Політика конфіденційності та умови використання

Правила користування системою надання послуг мотиваційного характеру в межах надання послуг (надалі – «Правила»).

 1. Мобільний застосунок «YASKRAVA»/Сервіс – додаток у вигляді веб-сайту/ програмного забезпечення або мобільного застосунку, призначений для установки (завантаження) на смарт-присторії Користувачів, які працюють під управлінням операційних систем iOS та Android. Цей Сервіс дозволяє отримати доступ до системи знижок або інших винагород, що дозволяє Користувачам обирати потрібний їм Товар та здійснювати оплату за нього.
 2. Компанія – юридична особа за законодавством України, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЯСКРАВА», код за ЄДРПОУ: 42740347, юридична та фактична адреса якого: 08130, Київська обл., Бучанський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Озерна, 10, оф. 302. Компанія є власником Сервісу і постачальником послуг в рамках цього Сервісу. Компанія є Емітентом Кодів знижок в рамках надання послуг Сервісу.
 3. Компанія-отримувач– юридична особа, з якою у Компанії встановлені ділові відносини шляхом укладання Договору про співпрацю.
 4. Партнери – особи, пропозиції яких представлені в рамках Сервісу.
 5. Послуги – різні види винагород, доступні для Користувачів в межах Сервісу, що надаються Компанією, які дають змогу придбати Товари з використанням Кодів знижок (QR-кодів) серед Послуг, які запропоновані Партнерами.
 6. 6. Користувач/Користувачі – співробітники Компанії-отримувача Послуги або їх партнери, яким Компанія надала доступ до Сервісу шляхом створення для них Облікового запису Користувача в межах Сервісу. Користувач повинен мати повну правоздатність.
 7. 7. Обліковий запис– індивідуальний, персоналізований обліковий запис Користувача, що дозволяє керувати отриманими пропозиціями. Для доступу/входу до облікового запису необхідно отримати у Компанії Логін і Пароль.
 8. 8. Дисконтні Коди/КодиЗнижок – коди знижок у вигляді QR-кодів, які надаються Емітентом та з використанням яких Користувачі можуть отримати та використовувати знижку у певному процентному значенні на придбання Товарів, які запропоновані Партнерами та доступні у Сервісі
  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила встановлюють порядок користування Сервісом, а також порядок придбання Користувачами доступних в ньому Послуг Партнерів з використанням засобів дистанційного зв’язку.

1.2. Правила використання Сервісу встановлюються наступним чином:

А. Користувач встановлює (завантажує) мобільний застосунок «YASKRAVA» на власний смарт-пристрій.

Б. Користувач авторизується у Сервісі шляхом отримання доступу до створеному для нього облікового запису у Сервісі.

В. Користувач, який має доступ до Сервісу, за допомогою облікового запису та може використати надані йому Пропозиціїта/або Коди знижок.

Г. Рівень знижок, якими може скористатися Користувач залежить від його рейтингу, який формується в мобільному застосунку Компанії.

Ґ. Рейтинг Користувача надається Компанії від Компанії-отримувача.

1.3. Послуги, визначені у п. 1.1. та п. 1.2. цих Правил, надаються:

А. з використанням обраних Користувачами Послуг, але з обов’язковим поповненням Користувачем свого електронного гаманця в обліковому записі.

Б. з використанням обраних Користувачами Кодів Знижок, які знижують ціну Послуги до значення суми, яка присвоюється кожному Коду Знижок.

1.3. Ці Правила є публічними. Користувач зобов’язаний з ними ознайомитися перед початком використання системи знижок, наданої Компанією та дотримуватися їх в процесі користування Послугами та Сервісом Компанії.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ

2.1.Початок використання Користувачем Сервісу є рівнозначним ознайомленню Користувача зі змістом Правил і повного та без заперечного прийняття всіх їх положень.

2.2. Користувач зобов’язаний, зокрема, але не виключно:

А. користуватися запропонованими на Сервісі послугами таким чином, щоб це не заважало їх функціонуванню, зокрема, шляхом використання певного программного забезпечення або пристроїв;

Б. не робити будь-яких дій в області інформаційних технологій або будь-яких інших дій, спрямованих на отримання інформації, не призначеної для використання Користувачем або здатної привести до порушення роботи Сервісу;

В. Користуватися запропонованими Компанією послугами відповідно до положень чинного законодавства України, положеннями цих Правил, а також зі звичаями ділового обороту, прийнятими в такій сфері;

Г. не вчиняти дій, які заборонені чинним законодавством України у сфері елетронного документообороту, що здатні завдати шкоди Компанії, Партнерам, іншим Користувачам або третім особам, які мають опосередковане чи пряме відношення до процесу надання Послуг чи роботи Сервісу в цілому;

Ґ. впродовж періоду користування Послугами Компанії забезпечити захист доступу до Сервісу задля нівелювання використання Логінів, Паролів та Кодів знижок сторонніми особами.

2.3. У разі встановлення порушень, зазначених в пункті 2.2., а також у разі порушення Правил, будь-яким іншим способом, Компанія має право негайно заблокувати доступ Користувача до Сервісу, без права відшкодування будь-яких збитків чи шкоди на користь Користувача.

2.4.Користувач несе повну відповідальність за дії, вчинені ним в межах роботи з Сервісом Компанії та у відносинах з Партнерамиі Компанією.

2.5. Користування Сервісом можливо тільки від власного імені Користувача, який авторизувався у Сервісі. Якщо Користувач робить це від імені третьої особи, це обов’язково означає, що у нього є юридично чинна довіреність, яка дає право на представництво інтересів третьої особи. Користувач несе повну відповідальність за дії без довіреності або за вихід за межі наданих довіреністю повноважень.

2.6. Компанія залишає за собою право вносити зміни в роботу Сервісу шляхом зміни представлення та технічної реалізації Послуг в односторонньому порядку, а також збільшувати або зменшувати функціональність Сервісу.

2.7. Користувач зобов’язаний негайно повідомити Компанію про будь-яке порушення його прав, а також про будь-які виявлені ним порушення норм, викладених в цих Правилах.

 

 1.  ДОСТУП ДО СЕРВІСУ

3.1. Доступ до Сервісу надається Компанією шляхом авторизації Користувачів в Сервісі Компанії.

3.2. Доступ до Облікового Запису Користувача в межах Сервісу обмежується/припиняється Компанією в у наступних випадках:

3.2.1. припинення трудових відносин/співпраці між Компанією-отримувачем та Користувачем;

3.2.2. порушенням Користувачем умов користування Сервісом Компанії;

3.2.3.в інших випадках, передбачених внутрішніми правилами Компанії.

 

 

 1.  ВИБІР ПОСЛУГ В МЕЖАХ СЕРВІСУ ТА ЇХ ОПЛАТА

4.1. В рамках Сервісу Компанія надає Послуги, що дозволяють Користувачеві отримувати Коди Знижок і використовувати такі Коди Знижок для придбання Послуг, що є доступними за допомогою користування Сервісом.

4.2. У ході реалізації прав Користувача, які були набуті шляхом Кодів Знижок Компанія також надає послуги, що дозволяють Користувачеві купувати Послуги безпосередньо на торгівельних точках Партнера.

4.3. Послуги, що надаються Компанією в електронному вигляді, включають в себе, зокрема:

А. отримання і використання Послуг за допомогою придбаних Кодів Знижок;

Б. доступ до історії виконаних платежів / придбаних Послуг.

4.4. Вибір Кодів Знижок можливий протягом періодів і на умовах, зазначених в межах та умовах Сервісу.

4.5. Оплата за Послуги/Товари, що пропонуються Партнерами в середині Сервісу, можлива за рахунок коштів, що знаходяться в Особистому кабінеті Користувача у програмному Сервісі Компанії. Коди знижок надаються Компанією безкоштовно, але за умови наявності коштів на рахунку/поповнення рахунку в особистому кабінеті Користувача.

4.6. Щоб обрати та придбати Послуги/Товари, потрібно вчинити такі дії:

А. обрати конкретні Послуги/Товар, що пропонуються Партнерами у Сервісі від Емітента коду шляхом генерування Коду Знижок. Інструкції з використання таких Кодів Знижок будуть доступні на Сервісі;

Б. використати Код Знижки, який буде згенерований системою, пред’явивши його у будь-якому пункті обслуговування/ торгівельній точці Партнера;

В. підтвердити купівлю, натиснувши кнопку «оплатити» чи «купити зараз», після чого, Користувач зможе використати свої кошти з електронному кабінету, що знаходяться у програмному Сервісі Компанії.

Г. Постачальними послуг є Партнери Компанії.

 

 1.  СКАСУВАННЯ ПЛАТЕЖІВ ТА ПРИДБАНИХ ПОСЛУГ

5.1. У зв’язку  зі специфікою Сервісу і доступних в ньому Послуг/Товарів, включаючи Дисконтні Коди, платежі/покупки Послуг в межах Сервісу не можуть бути скасовані. У зв’язку з тим, Дисконтні Коди, представлені в електронній формі, а саме, вже сама передача такого Коду Знижок після здійснення оплати / покупки Послуги достатня для реалізації Послуги/Товару у Партнера. Компанія в такому випадку не має можливості заблокувати такий Код Знижки після того, як він був згенерований і використаний Користувачем, оскільки такий код є динамічним та діє протягом 1 (однієї) хвилини. Скасування транзакції оплати/покупки такого Коду Знижок неможлива.

 

 1. СКАРГИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Компанія, обираючи Партнерів для надання Послуг в Сервісі, докладає необхідних зусиль для того, щоб Партнери забезпечували максимально можливу якість Послуг/Товарів. При цьому, Компанія, не несе відповідальності перед Користувачами і пов’язаними з ними особами за якість Послуг/Товарів, що надаються Партнерами, а також за будь-які збитки, понесені у зв’язку з використанням Послуг/Товарів Партнерів,

6.2. Скарги щодо придбаних Послуг/Товарів повинні подаватися Користувачами відповідно до умов надання Послуг та/або купівлі-продажу Товарів, що застосовуються таким Партнером. У разі, якщо у Користувача відсутня можливість самосійного вирішення конфлікту з Партнером, Користувач повинен надіслати електронного листа з описом проблеми та з обов’язковим додаванням підтверджуючої документації на електронну пошту: office@yaskrava.com.

6.3. Скарги, пов’язані з функціонуванням Сервісу/системи, слід подавати за допомогою електронної пошти за адресою: office@yaskrava.com.

6.4. Компанія не несе відповідальності за використання Користувачем Сервісу у випадку порушень Правил останнім.

6.5. Компанія не несе відповідальності за наслідки неправильного заповнення Користувачем форм, що знаходяться в межах Сервісу, зокрема за введення невірних, помилкових або неповних даних. У цих випадках повну відповідальність несе Користувач.

6.6. Компанія не несе відповідальності перед третіми особами, чиї дані були введені в межах Сервісу без їх згоди і відома.

6.7. Разом з тим, що Компанія докладає всіх зусиль для забезпечення повної технічної функціональності Сервісу, іноді через необхідність проведення робіт з технічного обслуговування або інших непередбачених технічних чи будь-яких інших труднощів, функціональність та/або доступність Сервісу може бути тимчасово обмежена. У зв’язку з вищевикладеним, Компанія не гарантує повну і постійну доступність Сервісу і не несе відповідальності за збитки або упущену вигоду, що виникли в результаті неможливості використання Сервісу.

6.8. Компанія розміщує на Сервісі посилання на веб-сайти Партнерів для того, щоб Користувач міг краще ознайомитися з їх пропозицією. Компанія не несе відповідальності за зміст веб-сайтів Партнерів.

6.9. Обсяг пропозиції Кодів Знижок є змінним і залежить від рейтингу Користувача, який надається Компанії від Компанії-отримувача та поточних пропозицій Партнерів.

 

 1. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1. Користувач погоджується з фактом, що Сервіс має документи, захищені авторським правом, торгові марки та інші нематеріальні активи, які підлягають захисту прав інтелектуальної власності.

7.2. Користувач зобов’язується використовувати весь контент, що представлений на Сервісі, виключно для особистого користування. Будь-яке використання представленого на Сервісі контенту, яке виходить за рамки особистого користування потребує письмової згоди Компанії.

7.3. У разі порушення Користувачем п. 7.2. Правил, Компанія має право заблокувати доступ Користувача, а також право захисту своїх порушених прав у судовому порядку.

 

 1. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

8.1. З метою створення зручності для користування Сервісом, Компанія буде використовувати засоби для збереження «login» сесії Користувача на Сервісі (після авторизації), завдяки чому Користувач не зобов’язаний повторно авторизуватись при відкритті кожної підсторінки Сервісу.

8.2. Деякі підсторінки Сервісу та інші засоби зв’язку з Користувачами можуть включати та містити «веб-маяки» (електронні зображення, що також називаються пустими GIF-зображеннями). Веб-маяки допомагають отримувати інформацію, таку як IP-адреса (інтернет-протокол) комп’ютера, на якому була завантажена сторінка, де був розміщений веб-маяк, URL-адресу сторінки, час завантаження сторінки, тип браузера.

 

 1.  ОБРОБКА ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. Адміністратором персональних даних Користувач аСервісу є Компанія. З метою експлуатації Сервісу персональні дані обробляються Компанією. Компанія отримує персональні дані Користувача від Компанії-отримувача.

9.2. Обробка буде здійснюватися виключно з метою експлуатації Сервісу. Обробка включатиме в себе наступні типи особистих даних ( «Дані»):

– ім’я та прізвище;

– дата народження;

– адреса електронної пошти;

– телефон;

– категорію рейтингу Користувача в Сервісі, отриману Компанією від Компанії-отримувача.

9.3. Користувач має право відкликати цю згоду в будь-який час. Він може зробити це, написавши на адресу: office@yaskrava.com, а також скориставшись відповідними функціями в Сервісі.

9.4. Дані Користувача обробляються виключно з метою надання Послуг в межах Сервісу і не передаються третім особами, якщо тільки Послуга/Товар, обрані і придбані Користувачем на Сервісі, не вимагає надання даних для реалізації Послуги.

9.6. Обробка даних буде здійснюватис виключно Компанією або її уповноваженими працівниками, співробітниками чи партнерами. І Компанія, і її працівники, і співробітники або партнери, зобов’язані зберігати в таємниці довірені їм персональні дані, а зокрема, не розкривати їх, в тому числі не доручати їх обробку в будь-якій частині іншим особам.

9.7. Якщо Користувач розміщує в Сервісі будь-які особисті дані інших осіб (включаючи їх ім’я та прізвище, адресу, номер телефону або адресу електронної пошти), він може робити це тільки за умови, що положення чинного законодавства України та особисті права цих осіб не порушуються, і при цьому, в разі розміщення даних іншої особи, Користувач зобов’язаний отримати згоду іншої особи на розміщення даних іншої особи. Згода, вказана в попередньому реченні, може бути виражена шляхом надання довіреності/письмового дозволу Користувачу.

9.8. Користувач погоджується, що сучасні методи захисту Облікових Записів, що використовуються для захисту Сервісу і доступу до даних, використовуються для забезпечення найвищого рівня безпеки, але з технічних причин вони не можуть повною мірою гарантувати таємність інформації, що зберігається і відправляється інформації.

9.9. Погоджуючись з положеннями цих Правил, Користувач надає свою безумовну згоду Компанії на обробку його персональних даних.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Матеріали або інформація, опубліковані на сторінках Сервісу, не є пропозицією з точки зору положень Цивільного кодексу.

10.2. Компанія має право змінити зміст Сервісу в будь-який час без попереднього повідомлення та погодження з Користувачами чи Партнерами.

10.3. Визнання окремих положень цих Правил недійсними або неефективними в порядку, встановленому законом, не впливає на дійсність або ефективність інших положень Правил. Замість недійсного положення буде застосовуватися правило, найбільш близьке до цілей недійсного положення та цих Правил в цілому.

10.4. У питаннях, які не регулюються цими Правилами, застосовуються положення чинного на території України законодавства, зокрема Цивільного кодексу України.

10.5. Компанія залишає за собою право вносити зміни в ці Правила в будь-який час. Зміни в Правилах вступають в силу з моменту їх оприлюднення Компанією на сторінках Сервісу.

10.6. Ці Правила розміщені у мобільному застосунку «YASKRAVA»/Сервісі у формі, що дозволяє Користувачеві з ними ознайомитися.

10.7. Ці правила складені українською мовою на п’яти аркушах.